withdrawn-under-article-25-3

Trademark: '(WITHDRAWN under Article 25 (3))' 
Dansk Bentonit A/S
European Community Trademark, no. 000540245, Figurative mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 000540245 was filed for (WITHDRAWN under Article 25 (3)) (Figurative mark) by Dansk Bentonit A/S before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 1, 4 and 31. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes1, 4, 31

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Dansk Bentonit A/S
Havnegade 19
4970 Rødby
DK

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

PATRADE A/S
Fredens Torv 3A
8000 Aarhus C
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

1  Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, bentonit, kaolin, kemiske overfladeaktive midler, støbesand, præparater til brug ved støbning i forme, vinklaringspræparater.

4  Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger.

31  Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter, samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.

 
 
 

Records history

 
23.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
15.11.2001 Registered
Representative - Change of name and professional address
15.6.2001 Registered
Representative - Change of name and professional address
1.1.1970 Application
Application of the trademark 000540245 (WITHDRAWN under Article 25 (3))
 

Further trademarks of the owner