Word mark

Trademark: 'NC DEVELOPER' 

European Community Trademark, no. 000424671, Word mark

 

On 25. 11. 1996 the community trademark application no. 000424671 was filed for NC DEVELOPER (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied25. 11. 1996
Nice classes9, 16, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Computers, hun randapparatuur, onderdelen en toebehoren; computer software, computerprogramma's, computergegevensbanken op gegevensdragers in deze klasse begrepen, te weten, CD-ROM's, schijven, videocassettes, audio- visuele, audio/visuele apparaten en instrumenten, hun onderdelen en toebehoren, electronische publikaties; computerspellen in deze klasse begrepen; handleidingen en documentatie verdeeld als een geheel voor alle voornoemde produkten.

16  Drukwerken, te weten boeken, tijdschriften, rapporten, gegevensbanken, handleidingen, documentatie en andere publikaties; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); gedrukte en electronische publikaties.

42  Professionele (niet zakelijke) consultatie; wetenschappelijk en industrieel onderzoek; ter beschikking stellen van on-line diensten en gegevensbanken en het verlenen van toegang daartoe; electronische publikatie; computerdiensten; technische diensten; informatiebeheer; vakbeurzen (handelsbeurzen), tentoonstellingen en voorstellingen; consultatie op het vlak van computer hardware en software; ontwerp van computer software; computerdiensten, te weten de beoordeling, de analyse, het testen en het toekennen van een waarde aan de werking van computer hardware en computeraanverwante produkten; on-line diensten en gegevensbankdiensten.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner

COBB
QUICK$ENSE
ZIFF-DAVIS ZD PRESS
LOGICAL OPERATIONS
SUPPORT ON SITE
CCL Custom CLASSroom LIBRARY