Trademark 000384818

Logo (figurative mark) 
GPV INTERNATIONAL A/S
European Community Trademark, no. 000384818, Figurative mark

 

On 10. 9. 1996 the community trademark application no. 000384818 was filed (Figurative mark) by GPV INTERNATIONAL A/S before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 6, 9 and 40. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied10. 9. 1996
Nice classes6, 9, 40

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

GPV INTERNATIONAL A/S
Håndværkervej 3-5
6880 Tarm
DK

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

JOHAN SCHLÜTER
Højbro Plads 10
1200 Copenhagen K
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

6  Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm.

9  Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

40  Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.

 
 
 

Records history

 
19.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
28.11.2008 Registered
Representative - Replacement of representative
31.7.2008 Published
Representative - Replacement of representative
9.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
2.2.2005 Registered
Representative - Replacement of representative
31.8.2001 Registered
Representative - Change of name and professional address
10.9.1996 Application
Application of the trademark 000384818
 

Further trademarks of the owner

GPV