Trademark: 'CITY TRIVIA' 

European Community Trademark, no. 000319335, Figurative mark

 

On 1. 4. 1996 the community trademark application no. 000319335 was filed for CITY TRIVIA (Figurative mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 28, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 4. 1996
Nice classes9, 28, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

BRANN AB
Drottninggatan 27
111 51 Stockholm
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Datorer och datormjukvara; interaktiva underhållningsprogram och dokumentation tillhandahållna som en enhet för användning med datorer och persondatorer och för användning tillsammans med televisionsapparater och videospelapparater; förinspelade ljud- och videoband; DVD disketter; CD-ROM skivor; delar och tillbehör till förutnämnda varor.

28  Sällskapsspel; kortspel; rollspel; elektroniska spel inom klass 28.

38  Audio-visuella verk, inkluderande interaktiva audio-visuella verk, distribuerade on-line; produktion och distribution av audio-visuella verk för distribution on-line.

42  Åtkomst genom elektroniska nätverk och andra on-line möjligheter till databaser, datorprogram, ljudverk, visuella verk, kataloger av varor till försäljning, i endimensionellt eller interaktivt format; åtkomst genom elektroniska närverk eller andra on-line möjligheter till information rörande ämnen av allmänt intresse, geografi, historia, konst, politisk vetenskap, styrande, religion, naturhistoria och städer.

 

Vienna classes

 
 

Records history

 
20.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
8.10.2010 Registered
Representative - Replacement of representative
1.4.1996 Application
Application of the trademark 000319335 CITY TRIVIA