Word mark

Trademark: 'MR. MAGOO' 
UPA Productions of America
European Community Trademark, no. 000172775, Word mark

 

On 1. 4. 1996 the community trademark application no. 000172775 was filed for MR. MAGOO (Word mark) by UPA Productions of America before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 25, 28 and 41. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 4. 1996
Nice classes9, 16, 25, 28, 41

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

UPA Productions of America
860Broadway, 6th Floor,
1003 New York,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische toestellen en instrumenten (ook draadloos), fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- en onderwijstoestellen en -instrumenten; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; praatmachines; kasregisters, rekenmachines, brandblusapparaten; computer hardware en software; vooraf opgenomen audio- en videobanden, grammofoonplaten en compact discs.

16  Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten; drukwerken, kranten en tijdschriften, boeken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); speelkaarten; drukletters; clichés (stereotypes); stempels.

25  Kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels.

28  Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen (uitgezonderd kledingstukken); versierselen en decoratie voor kerstbomen; videospellen, elektronische spellen; computerspellen en spelprogramma's.

41  Opleiding en ontspanning.

 
 
 

Records history

 
21.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
23.7.2007 Published
Proprietor - Change of name and address
1.4.1996 Application
Application of the trademark 000172775 MR. MAGOO