Logo (figurative mark) 
Religious Technology Center
European Community Trademark, no. 000168013, Figurative mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 000168013 was filed (Figurative mark) by Religious Technology Center before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 14, 16, 25, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes9, 14, 16, 25, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Religious Technology Center
1710 Ivar Avenue, Suite 1100
90028 Los Angeles,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige en elektrische instrumenten (met inbegrip van draadloze), fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; praatmachines; kasregisters, rekenmachines, brandblusapparaten; vooropgenomen audio- en videobanden; electronische toestellen, met inbegrip van een electronisch instrument voor het meten van de mentale toestand van mensen.

14  Edele metalen en hun legeringen en produkten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt (uitgezonderd messenmakerswaren, vorken en lepels; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

16  Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten; drukwerken; kranten en tijdschriften; boeken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); speelkaarten; drukletters; clichés.

25  Kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels.

41  Opvoeding, opleiding en diensten met betrekking tot filosofie.

42  Diensten met betrekking tot advisering.

 

Vienna classes

 
 
 

Further trademarks of the owner

S
T
S
OT