Word mark

Trademark: 'MAGELLAN' 
The McKinley Group, Inc.
European Community Trademark, no. 000163857, Word mark

 

On 1. 4. 1996 the community trademark application no. 000163857 was filed for MAGELLAN (Word mark) by The McKinley Group, Inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 35, 38 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 4. 1996
Nice classes9, 35, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

The McKinley Group, Inc.
85 Liberty Ship Way, Suite 201
94965 Sausalito
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Vooraf opgenomen compact discs bestaande uit een directory van gegevensbestanden die toegankelijk zijn via on-line electronische communicatienetwerken, waarbij deze directory informatie over de toegang tot en het gebruik van de gegevensbestanden alsook informatie over de gegevensbestanden bevat, zoals schriftelijke beschrijvingen, evaluaties en commentaar betreffende de gegevensbestanden; Computerprogramma's en geregistreerde computerprogramma's voor het verschaffen van toegang tot on-line electronische communicatienetwerken en gegevensbestanden die via deze netwerken toegankelijk zijn; electronische publikaties, met inbegrip van een directory van gegevensbestanden die toegankelijk zijn via on-line electronische communicatienetwerken, waarbij deze directory informatie over de gegevensbestanden, zoals schriftelijke beschrijvingen, evaluaties en commentaar bevat over de gegevensbestanden die beschikbaar zijn via on-line electronische communicatienetwerken en die opgenomen zijn op compact discs of andere electronische en digitale gegevensdragers; Interactieve multimedia-computerprogramma's en geregistreerde computerprogramma's opgenomen op compact disc en andere electronische en digitale gegevensdragers bestaande uit een directory met gegevensbestanden die toegankelijk zijn via on-line electronische communicatienetwerken, waarbij deze directory informatie over de toegang tot en het gebruik van de gegevensbestanden alsook informatie over de gegevensbestanden bevat, zoals schriftelijke beschrijvingen, evaluaties en commentaar over de gegevensbestanden.

35  Zakelijk beheer, meer bepaald raadgeving en bijstand bij zakelijk beheer en raadplegingsdiensten met betrekking tot de creatie en het beheer van gegevensbestanden; updaten en compileren van informatie over directory's van gegevensbestanden.

38  Telecommunicatie langs computerterminals, te weten transmissie van informatie over gegevensbestanden die toegankelijk zijn via on-line electronische communicatienetwerken.

42  Technische raadplegingsdiensten, meer bepaald op het gebied van computers; technische informatie over directory's van gegevensbestanden te weten, informatie over de toegang tot en het gebruik van de gegevensbestanden en schriftelijke beschrijvingen, evaluaties en commentaar over de gegevens; het ter beschikking stellen van een directory met gegevensbestanden die toegankelijk zijn via on-line electronische communicatienetwerken.