Word mark

Trademark: 'SURRETT' 

European Community Trademark, no. 000148890, Word mark

 

On 1. 4. 1996 the community trademark application no. 000148890 was filed for SURRETT (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 1, 4 and 16. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 4. 1996
Nice classes1, 4, 16

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

1  Chemische produkten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plasties als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische produkten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.

4  Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; produkten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbebrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen. lampepitten.

16  Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner