Word mark

Trademark: 'IM4U' 

European Community Trademark, no. 000146126, Word mark

 

On 10. 5. 1996 the community trademark application no. 000146126 was filed for IM4U (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 25, 28, 35, 38 and 41. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied10. 5. 1996
Nice classes9, 25, 28, 35, 38, 41

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

LØJE, ARNESEN & MEEDOM ADVOKATPARTNERSELSKAB
Øster Allé 42, 6
2100 København Ø
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Alle varer i klasse 9, herunder apparater til interkommunikation, interfaces til computere, fjernsynsapparater, digitale dekoder bokse, computerprogrammer, computer software, computer hardware, computere, kontrolpaneler, printere til computere, højtlalere, kameraer, lydmodtagere, billedmodtagere, modtagere af radio- og fjernsynsudsendelser, fjernkontrolapparater, sendere af lyd-, digitale- eller elektroniske signaler, lydlokaliserende apparater, lydoptageapparater, lydbærere, lydplader, lydgengiveapparater, lydtransmiterende apparater, apparater og maskiner til lodhivning, centrale databehandlingsenheder, processorer, compactdisks (lyd/billede samt hukommelseskredsløb), mikrofoner, elektroniske penne (dataskærme), apparater til spil kun til brug med fjernsynsapparater, underholdningsapparater kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater, magnetiske identitetskort, tastaturer til datamaskiner, computerhukommelser, optagne computerprogrammer, ydre enheder til computere, magnetisk kodede kort, magnetiske indkodere, magnetiske båndstationer til computere, magnetbånd, magnetiske datamedier, båndoptagere, undervisningsapparater, telefonapparater, telefonmodtagere, telefontransmittere, sendere til telekommunikation, sendere af elektroniske signaler, sender/modtageræt til telekomminikation, mikroprocessorer, modemer, elektroniske overvågningsapparater, computerskærme (hardware), computerprogrammer, mus, databehandlingsudstyr, databehandlingsapparater og -udstyr, optiske apparater og instrumenter, optiske læsere, optiske datamedier, optiske disks, grammofonplader, trykte kredsløb, integrerede kredsløb, radioer, videobånd, videobåndoptagere.

25  Alle varer i klasse 25, herunder dametøj, herretøj, børnetøj, sko, støvler, handsker, strømper, sokker, bælter, tilbehør, tørklæder og slips.

28  Alle varer i klasse 28, herunder legetøj, spil, sports- og legeartikler, ikke indeholdt i andre klasser.

35  Alle tjenesteydelser i klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksomhed, telefonsvareservice, abonnementsservice (f.eks. aviser), udlejning af reklameplads, auktionsvirksomhed, distribution af reklamemateriale samt avertering pr. elektronisk post, distribution af markedsføringsmateriale samt avertering via apparater som indeholder en mikroprocessor; salg via Internet, CD-ROM, DVD (digital video disc) og apparater som indeholder en mikroprocessor, plakatopsætning, information vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsmæsssige oplysningskontorer, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, demonstration af varer, avertering pr. post, distribution af vareprøver, organisering af udstillinger, opinionsundersøgelser, personalerekruttering, public relation, reklame, radioreklamer, udarbejdelse af statistiske oplysninger, fjernsynsreklamer, ajourføring af reklamemateriale, computerreklamer.

38  Alle tjenesteydelser i klasse 38, herunder udsendelser via radio, TV, kabelradio og -TV, "free-to-air" radio og TV og digitalradio og -TV; pay-per-view, telefonisk kommunikation, kommunikation via computerskæme, transmissioner af meddelelser og billeder formidlet via computer, information vedrørende telekommunikation, udsendelse af meddelelser, nyhedsburauer, personsøgning (pr. radio eller fjernsyn), udlejning af apparater til udsending af meddelelser samt sendeapparater, telefonservice, fjernsynsservice, voice response.

41  Alle tjenesteydelser i klasse 41, herunder undervisningsvirksomhed, entertainervirksomhed, underholdning, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, produktioner af shows; udgivelse af bøger, tekster, grafisk design og billeder; fjernsynsunderholdning, produktion af videofilm.

 
 
 

Records history

 
17.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
15.11.2001 Published
Representative - Change of name and professional address
10.5.1996 Application
Application of the trademark 000146126 IM4U
 

Further trademarks of the owner