Word mark

Trademark: 'E.SHARES' 
Charles Schwab & Co., Inc.
European Community Trademark, no. 000142828, Word mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 000142828 was filed for E.SHARES (Word mark) by Charles Schwab & Co., Inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 36 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes9, 36, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
94105 San Francisco,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Computer software en documentatie die als eenheid worden verdeeld; vooropgenomen audio- en videobanden; laser disks: CD-ROM's; DVD disks

36  Financiële diensten, te weten makelarij op het vlak van effecten en financiële middelen; diensten inzake investering op het vlak van effecten, aandelen, grondstoffen, termijnzaken, opties, beleggingsmaatschappijen en bedrijfsobligaties, staatsobligaties en schatkistcertificaten; diensten inzake investeringen in verband met beleggingsmaatschappijen en schulddocumenten; creditcard diensten en debitcard diensten; diensten met betrekking tot investeringen met variabele annuïteiten; diensten met betrekking tot bedrijfsboekhouding: diensten met betrekking tot rekeningen inzake effectenmakelarij met inbegrip van rekeningen die interest opbrengen voor niet geïnvesteerde liquiditeiten, toegang tot liquiditeiten, prolongatieleningen en debitcard diensten; verzekeringsdiensten; electronische diensten voor de transfer van fondsen; electronische en telefonische informatieve diensten met betrekking tot financiële zaken en investeringen: geven van informatie op het vlak van financiën, zaken, investeringen en actualiteiten; quotatie van verzekeringspremies: toegang verlenen tot computergegevensbanken op het vlak van financiële beleggingen: informatie verlenen in verband met prijzen en beschikbaarheid van schulddocumenten; diensten met betrekking tot de notering van de prijs van de aandelen en andere financiële gegevens; het electronisch verlenen van historische informatie inzake investeringen die publiek worden verhandeld; het electronisch verlenen van informatie inzake de administratie van trustrekeningen.

42  Toegang verlenen door middel van electronische netwerken en andere on-line middelen tot gegevensbanken, artikels, computerprogramma's, geschreven werken, audiowerken, visuele werken, audiovisuele werken en catalogen van goederen die te koop worden aangeboden, in lineaire en interactieve opmaak: toegang verlenen door middel van electronische netwerken en andere on-line middelen tot informatie op het gebied van financiën, zaken, beleggingen en actualiteiten; electronische boodschapdiensten en electronische communicatiediensten; winkel- en verkoopdiensten; diensten die toegang verlenen tot on-line gegevensbanken; on-line communicatie- en boodschapdiensten; on-line winkeldiensten; on-line toegang verlenen en toegang verlenen via electronische netwerken tot electronische netwerken.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner